อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KMUTT-LM Wrap up” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 34

 • Post author:
 • Post category:WUNCA

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 34th WUNCA)ณ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KMUTT-LM Wrap up” ในวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 405 อาคาร E-Park โดย นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์ …

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “KMUTT-LM Wrap up” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 34

อบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนอุปกรณ์มือถือ” สำหรับบรรณารักษ์/บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป

 • Post author:
 • Post category:KMUTT-LM

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนอุปกรณ์มือถือ”สำหรับบรรณารักษ์/บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง LIB 108 สำนักหอสมุดเวลา 08.30 – 16.30 น.

Continue Readingอบรม “การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนอุปกรณ์มือถือ” สำหรับบรรณารักษ์/บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้บริการทั่วไป

บรรยายหัวข้อ “KMUTT-LM Mobile App” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 33

 • Post author:
 • Post category:WUNCA

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 33rd WUNCA)ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมบรรยายในหัวข้อ "KMUTT-LM Mobile App" ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.15 น.ชั้น 8 ห้อง…

Continue Readingบรรยายหัวข้อ “KMUTT-LM Mobile App” ในงาน WUNCA ครั้งที่ 33

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT- LM

สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และเยี่ยมชมสำนักหอสมุดจำนวน 13 คน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Continue Readingสำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ ขอเข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT- LM

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM และเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

Continue Readingสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.เพชรบุรีศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM

WUNCA ครั้งที่ 32

 • Post author:
 • Post category:WUNCA

การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)

Continue ReadingWUNCA ครั้งที่ 32

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องหมายนา อาคารยุพราชวิทยมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Continue Readingสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ส่งมอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

WUNCA ครั้งที่ 31

 • Post author:
 • Post category:WUNCA

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA)ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลา http://www.wunca.uni.net.th/wunca31 บรรยายเรื่อง "การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติบนอุปกรณ์มือถือ" โดย  นายอภิลักษณ์ สุนทรอาคเนย์

Continue ReadingWUNCA ครั้งที่ 31

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM”

 • Post author:
 • Post category:KMUTT-LM

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM” ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM”

WUNCA ครั้งที่ 29

 • Post author:
 • Post category:WUNCA

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (WUNCA) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  http://www.wunca.uni.net.th/wunca29/ WUNCA 29 th

Continue ReadingWUNCA ครั้งที่ 29