อบรมติดตั้ง LM มรภ.6 แห่ง_28-31Oct2019_๒๐๐๑๐๙_0007